Duurzaamheidsverslag

Verslaggeving

Iedere organisatie heeft zijn eigenheid en strategie. Net zo voor duurzaamheid. Alleen jij kan vertellen hoe keuzes tot stand kwamen, welke doelstellingen jullie hebben vooropgesteld, welke acties worden ondernomen en welke vooruitgang al is gerealiseerd of verwacht wordt. Zet daarom in op een heldere en transparante communicatie met je belanghebbenden. Een duurzaamheidsverslag is daarbij één van de vele mogelijkheden.

  • Verkenner
  • Publicatie
Impact: 3/5
Investering: 2/5

Hoe een duurzaamheidsverslag ons kan helpen de switch te maken

Een duurzaamheidsverslag is meer dan vertellen over jouw duurzaamheidsrealisaties: het is een traject samen met je stakeholders / belanghebbenden dat richting geeft aan je toekomstplannen en laat terug kijken naar wat je hebt gerealiseerd.

Stap per stap

De redactie van een duurzaamheidsverslag is misschien in handen van één persoon maar het inhoudelijke traject is een werk van velen.

Hierin zijn volgende stappen te onderscheiden:

  1. Bepalen van de ambitie van duurzaamheidscommunicatie en in concreto van het duurzaamheidsverslag
  2. Bepalen van je duurzaamheidsstrategie samen met je stakeholders
  3. Inventariseren van realisaties
  4. Bepalen van communicatiekanalen
  5. Uitwerken van tekst(en) voor communicatie

Lees meer over het bepalen van je duurzaamheidsstrategie:
Duurzaamheidsverslag

Beste Belgische duurzaamheidsverslag

Inleiding op agenda 2030