Gratis energieaudit voor zorg- of welzijnsvoorzieningen

Wil je als voorziening je gebouwen klaarstomen voor 2050? Maak zeker gebruik van de verschillende steunmechanismes en raamcontracten die er zijn.

  • Verkenner
  • Blog
  • Energie
Impact: 3/5
Investering: 3/5

Gratis energieaudit en klimaatsubsidies

VIPA en VEB bieden je een gratis energiescan of een energieaudit op maat aan. Ervaren energiespecialisten kijken daarbij hoe jouw gebouw energie-efficiënter kan worden. Aangezien 2030 in verbouwingscontext al snel nadert, worden vanaf 2024 de energiescans niet meer aangeboden en vervangen door de energieaudit.

Wat is een energieaudit? Bij een energieaudit wordt eerst een analyse uitgevoerd en worden nadien maatregelen voorgesteld om de klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen (koolstofneutraal tegen 2045-2050).

VIPA voorziet klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd boven de 5 jaar. Energiebesparende maatregelen, ongeacht hun terugverdientijd, kunnen in aanmerking komen voor een renteloze energielening.

Opties

Het VIPA biedt ook vier opties aan om je energie-audit uit te breiden:

  1. Een ventilatie-audit
  2. Zomercomfort
  3. EPC niet-residentieel
  4. VEKA-energieplan/-audit

Raamcontracten VEB

Je hoeft de maatregelen die uit de scan volgen niet zelf aan te besteden. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) deed dat al voor jou. Zo ben je zeker van de kwaliteit van de uitvoering.

Voor Nederlandstalige welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in Brussel

Nederlandstalige Brusselse vzw’s kunnen voor hun gratis energieaudit en verdere begeleiding ook terecht bij de werkgeversorganisatie BRUXEO. Die heeft een energiedienst die Brusselse vzw’s gratis begeleidt om stappen te zetten naar een energiezuiniger gebouw.

Webinar

Op 14 juni 2023 organiseerden VIPA, VEB, VEKA en BRUXEO de studiedag ‘Energietransitie in de welzijns- en zorgsector'. Thomas Feys (VIPA) en An Brouns (VEB) gaven er een presentatie over de energiescans.