Klimaatvisieplan

Het klimaatvisieplan geeft aan welke impact een voorziening vandaag heeft op het klimaat en welke stappen ze kan zetten om deze impact te verlagen.

  • Verkenner
  • Acties
  • Energie
Impact: 3/5
Investering: 3/5

De scores in het klimaatvisieplan

Via deze link kan je meer te weten komen over het klimaatvisieplan

https://www.departementwvg.be/klimaatvisieplan

De eerste score in het klimaatvisieplan geeft reeds een idee van de huidige klimaatimpact. Door de score te verbeteren verlaagt de klimaatimpact en zo kan elke voorziening met concrete maatregelen ernaar streven om de directe en de indirecte CO2-emissies terug te dringen. Binnen het klimaatvisieplan zijn enkel deze maatregelent opgenomen die een impact hebben op de CO2-emissies van de organisatie zelf.

Bekijk hier de presentatie van de webinar van Thomas Feys (VIPA)

https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/slides/Presentatie_Klimaatvisieplan_Klimaatfonds_webinar.pdf

Waar gaat het klimaatvisieplan over?

Het klimaatvisieplan is opgebouwd rond een rekenblad dat de verschillende thema’s beslaat en telkens criteria naar voor brengt:

  • Beheer: beleidsvisie, monitoring, communicatie, duurzame aankopen
  • Mobiliteit: fietsvergoeding, fietsvoorzieningen, terugbetaling openbaar vervoer, bereikbaarheidsfiche, oplaadpunten
  • Materiaalgebruik: duurzame herinrichting, afvalbeheer en -preventie, duurzame koeling, schadelijke stoffen
  • Energie: energieverbruik, BEN, Energiebeheer, handleiding, hernieuwbare energie, lichtvervuiling
  • Water: waterbeheer, gescheiden afvoer, verbruik, regenwaterrecuperatie, drinkwater
  • Welzijn: thermisch comfort zomer en winter, natuurlijke lichtinval, kunstlicht, binnenlucht, welzijnsgroen.

Nog een stapje verder? Bepaal de volledige klimaatimpact van je organisatie.

Het klimaatvisieplan geeft een goede aanzet om met de klimaatproblematiek om te gaan. Wil je nog een stapje verder gaan? Dan kan dat door een volledige inventaris te maken van de klimaatimpact of koolstofvoetafdruk van je organisatie. Dan ga je niet alleen directe emissies (Scope 1) maar ook indirecte emissies (Scope 2 en 3) in kaart brengen volgens het Greenhouse Gas Protocol. Zo heb je een nog dieper inzicht in de klimaatimpact van de waardeketen van de organisatie en niet alleen in de directe impact van de organisatie.

Informeer naar de ondersteuning die VERSO kan bieden:

Koolstofvoetafdruk bepalen

Wil je duurzaamheid in al zijn facetten beter begrijpen? Kijk dan even naar Future-Fit en ECG

Klimaatimpact is een zeer belangrijk thema maar omvat niet alle duurzaamheidsthema’s. Wil je ook op andere ecologische en sociale thema’s aan duurzaamheid werken, informeer dan eens bij Future-Fit en Economy for the Common Good (ECG). 

Future-Fit om duurzaamheidsbeleid te ondersteunen

Leren werken met de Common Good Matrix